Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Sobota 20. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Jsem kralupák a mám své město rádTo jsou slova, která říkám a která bych i v budoucnu chtěl říkat hrdě. Ne že bych je doposud neříkal hrdě, ale uznejte sami: Není toho moc, oč bych mohl tato slova opřít. Ovšem pokud by Kralupy měly pohlednější centrum, mohli bychom tato slova říkat se zadostiučiněním všichni, i ti, kteří se pro současnou podobu Kralup ke svému městu příliš nehlásili. Mnozí z vás jistě nevědí, že právě o nové tváři centra Kralup se teď jedná na zasedáních Městského zastupitelstva. O čem se však téměř vůbec neví, je průběh a výsledky těchto zasedání. Výsledky jsou pro nás, občany, podstatnější, a tak je stručně zmíním. Námi Kralupáky zvolení zastupitelé měli před sebou dvě varianty řešení. Jedna varianta počítá s použitím zhruba 100 mil. na přestavbu hotelu Praha na radnici, a co se neutratí na této akci ze zmíněné částky, bude použito na vybudování zbytku centra na místě pivovaru a mlýnů. Bohužel se doposud neví, co by v těchto místech mělo stát, kromě pár velmi mlhavých vizí. Celá „akce“ by měla proběhnout rychle, ať jsou vidět výsledky práce našich zastupitelů!
Druhá varianta počítá s výše zmíněnou částkou rozšířenou o dalších pár desítek či možná i stovek miliónů z fondů Evropské unie, na jejichž získání je ale potřeba profesionálně zpracovaný projekt a výběrová řízení, která tedy logicky celou věc zdrží. Nicméně selský rozum napovídá, že za více peněz se toho udělá více, a vzhledem k tomu, že na to bude projekt, nebudeme se muset ptát, jak vlastně bude centrum vypadat, což u předchozí varianty netušíme. Jen víme, že úředníci budou mít nový úřad. Bohužel, většina městského zastupitelstva vybrala variantu první. O důvodech můžeme jen spekulovat, každý si ale udělá svůj obrázek jistě sám. V důsledku toho teď proti hlasující menšina v MZ svádí boj za zvrácení předešlého rozhodnutí, boj proti neznalosti, pohodlnosti, nezájmu a zřejmě i vypočítavosti a lidské hlouposti. Jen doufám, že to není boj proti ještě horším lidským vlastnostem..
Aby tato jejich snaha nebyla marná, měli bychom je podpořit, ať už vlastním příspěvkem do diskuze či pouhou přítomností vyjadřující zájem o danou věc, na veřejných zasedáních Měst-ského zastupitelstva. Zde můžeme dát najevo svůj nesouhlas s rozhodnutím MZ. Je totiž možné, že pak už nebudeme mít možnost své chyby z voleb napravit dříve než u voleb dalších, kdy už bude bohužel (možná nenávratně) o nové tváři Kralup rozhodnuto, a pokud se zamyslíme, shledáme, že nejspíš práci MZ nepochválíme. Přijďme pomoci menšině v zastupitelstvu, ať se v budoucnu nemusíme koukat na radnici, která beztak bude Městskému úřadu malá, a přilehlé okolí, které může skončit jako několik spolu nesouvisejících chátrajících budov či park, pokud vůbec zbudou peníze alespoň na likvidaci.
V Kralupech chci žít ještě desítky let stejně jako asi většina z vás. Starejme se o ně, vyplatí se nám to!

Petr Giovagnoni