Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Sobota 20. července 2024   
 Zpravodaj

Zpravodaj > Únor 2005

Můj názor


Vážený pane starosto,
děkuji Vám za informaci o připravované přestavbě centra našeho města a pozvání na jednání věnované této problematice. Protože se nemohu jednání pro pracovní zaneprázdnění zúčastnit, omlouvám se a zasílám Vám svůj názor k této problematice.
Návrh řešit současný nevyhovující stav umístěním MěÚ do budovy hotelu Praha a přístavby považuji za správný a podporuji jej. Obdobný typ řešení zvolila Česká spořitelna v sousedství hotelu Praha a vytvořila tak pro veřejnost plně funkční stav.
Vypracování architektonicko-urbanistické studie řešení centra města, konkretizující tuto koncepci, je nezbytným krokem stejně jako jmenování odborné pracovní skupiny, spolupracující se zhotovitelem studie. Postup dosažení cíle metodou postupných kroků, přičemž první etapa řeší situaci MěÚ, je ekonomicky účelný a prakticky proveditelný.
Na navržené koncepci oceňuji zejména to, že město usiluje o využití objektů, které zanechala neopakovatelná průmyslová minulost a chce je uvést do využitelného stavu. Pro tento postup jsou inspirující například rekonstrukce Sovových mlýnů na Dům techniků, využití staré Trojské čistírny odpadních vod v Praze na muzeum, přestavba starých doků v Londýně na obytnou a administrativní čtvrť, přeměna nádraží v Paříži na uměleckou galerii. V našem městě se osvědčil Pezentační klub Kaučuk v bývalé správní budově cukrovaru a městské muzeum v domě, ve kterém býval hostinec „U tří sov“.
Závěrem bych rád vyslovil své přesvědčení, že realizace záměru, byť postupná a dlouhodobá, přinese pro obyvatele našeho města zlepšení kvality života a podmínek pro fungování občanské společnosti.

Ing. Vojen Očenášek