Kralupy

  Home   |   Kalendář akcí   |   Kultura   |   Sport   |   Zpravodaj   |   Kralupské firmy   |   Hokejbal   | Sobota 20. července 2024   
 Kralupské firmy
:: Více informací o firmě:
HOHAUS - revize elektro
Provedení revizí elektro a hromosvodů do 1000V v objektech A i B, podle ČSN 331500 Provedení revizí elektro, hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů Revize elekrických spotřebičů a přenosného nářadí podle ČSN 331600 a ČSN 331610 Revize strojů a zdvihacích zařízení Školení a přezkušování z vyhlášky 50/1079 Sb.


Telefon:
Email:
Mobil:
WWW: www.brouzdej.cz/www/revize
Fax:
poslední úprava: 2005-11-20 13:58:55